Tuntikuvaukset

Baletti

Klassinen baletti, osa länsimaista taidetanssia, tunnetaan mm. sille tyypillisestä keveyden illuusiosta ja kurinalaisuudesta liikkeen tuottamisessa. Baletissa on oma liikkeistönsä, jota toteutetaan ympäri maailmaa eri koulukuntien omin muunnoksin. Baletti on pääasiassa näyttämöllä esitettäviin balettiteoksiin tähtäävä tanssimuoto, mutta baletinharrastuksessa tavoitteiksi nousevat myös hyvän kunnon, ryhdin ja kehonhallinnan rakentaminen, joiden avulla voidaan kehittää omaa tanssitaitoa hyvinkin pitkälle.

Arja Tervo alkeet I

Baletin alkeistunnilla rakennamme hyvän pohjan balettitekniikan kehittämiselle. Tutustumme tekniikan perusteisiin,  haemme hyvää ryhtiä, ja rakennamme vähitellen liikkeen ja  musiikin yhteyttä toisiinsa.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo alkeet II

Keskitason tunnilla baletin tuntirakenne ja -sarjat on jo tuttu asia. Taitotaso riittää jo hieman mutkikkaampiinkin liikesarjoihin, joskin uuden oppimiseen ja vanhan hiomiseen käytetään edelleen aikaa.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo keski-/jatko

Keski-/jatkotason tunti lähestyy niin liikesarjoiltaan kuin tempoiltaan ammattilaistasoa. Tunnilla edetään jouhevasti sarjasta toiseen, kuitenkin tarpeen mukaan käyttäen aikaa asioiden kertaamiseen.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo venyttely

Loppuvenyttely treenien päätteeksi tehostaa palautumista ja rentouttaa.

Ilmoittaudu tunnille

Flamenco

Flamenco on Andalusian folkloristisiin perinteisiin perustuva taidemuoto, jonka perustan muodostavat cante (laulu), toque (kitaransoitto) ja baile (tanssi). Flamencossa on erilaisia tyylilajeja ”paloja”, jotka nimittävät tanssittavan tyylilajin rytmin, tunnetilan ja usein mm. kertovat sen maantieteellisestä alkuperästä. Flamenco on tullut suosituksi ympäri maailmaa ja UNESCO on nimittänyt Flamencon maailman aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Helsingin Tanssikeskuksessa flamencotanssitunneilla opiskellaan flamencotanssia livemusiikin (kitara ja laulu) säestyksellä rautaisten ammattilaisten johdolla. Lisäksi tanssikeskus tarjoaa flamencon tekniikkatunteja, joissa keskitytään lajin haastavan rytmiikan ja vartalotekniikan hiomiseen.

Rodrigo González edistyneet

Tekniikkaa ja tangos-koreografia, jonka esitetään joulunäytöksessä. Elävää musiikkia ja laulua koko kauden.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila jatko 1

Perustekniikkaa, vartalonhallintaa ja koreografia Alegrías. Kurssi soveltuu vähintään flamencon alkeiskurssin käyneille sekä tanssijoille, jotka haluavat edetä rauhallisesti ja syventäen perustekniikkaa.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila jatko 2 – edistyneet

Perustekniikkaa, vartalonhallintaa ja koreografia Farruca. Kurssi soveltuu jo flamencon perustason hallitseville, tai esimerkiksi pidemmän tauon jälkeen flamencotanssin pariin palaaville edistyneille tanssijoille.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila Palavana-ryhmä

Vueltan esiintyvä ryhmä harjoittelee kauden koreografioita. Ryhmä on täynnä.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki alkeet

Alkeiskurssilla opitaan flamencotanssin perusteet, lajille tyypillistä rytmiikkaa sekä flamencomusiikin ymmärtämistä. Kevään kurssilla tehdään paljon harjoituksia liittyen käsien pyörityksiin ja linjauksiin, koputustekniikkaan sekä vartalon hallintaan. Opitusta koostetaan lyhyt Tangos- koreografia. Kurssille osallistuakseen et tarvitse aiempaa kokemusta lajista.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki perustaso

Vähintään alkeiskurssin käyneille tanssijoille suunnatulla perustason tunnilla syvennytään flamencotanssin perusteiden hiomiseen. Tunnilla työstetään lajiille tyypillisiä markkeerauksia, askelsarjoja sekä kädenlinjauksia, ja tutustutaan palolle tyypilliseen rytmiikkaan. Tunnilla tehdään kaksitoistajakoinen, reipas Romeras- koreografia. Tunnin rinnakkaistunniksi suositellaan tiistain tekniikkatuntia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki jatkotaso

Vähintään kahden vuoden ajan flamencoa tanssineille suunnattu jatkotason tunti pyhitetään tulevalla kaudella synkälle Siguiriyas- palolle. Tunnilla etsitään syvää, hidasta liikekieltä, ja opetellaan rematoimaan palolle tyypillisellä dynamiikalla. Tunnille suositellaan rinnakkaistunniksi Rintamäen tiistain tekniikkatuntia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki ylempi jatkotaso

Yli kolme vuotta tanssineiden oppilaiden ylemmän jatkotason tunnilla tutustutaan tänä vuonna Bata de cola- hameen käyttöön huivin kanssa, ja työstetään kaksitoistajakoinen Caracoles– koreografia. Syyslukukaudella keskitytään hameen ja huivin perusteknisiin harjoitteisiin, ja työstetään koreografian ensimmäisen letran ja escobillan osuuksia. Laura opastaa batattomia oppilaita hameen hankinnassa, värejä voi käydä miettimässä jo Fabrica Flamenca- flamencokaupan sivuilta valmiiksi. Kurssi on suunnattu flamencotanssin perusteet hyvin hallitseville jatkotason oppilaille.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki deluxe

Deluxe- rouvaryhmän lukuvuosi koostuu flamencon kuningatarpalo Soleán vaativan, hitaan liikekielen sisäistämisestä. Huivitekniikkaan syvennytään eritoten syksyn alussa. Ryhmä on tasoltaan jatkotason ryhmä, jossa liikemateriaalia työstetään rauhalliseen tahtiin, ja toistetaan opittua paljon. Ryhmän työskentely eroaa muillakin tavoin muista opetusryhmistä: tanssijat osallistuvat itse koreografiansa suunnitteluun aktiivisesti. Pääpaino materiaalissa on tulkinnalla, ja niin, tietysti, eleganssilla.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki edistyneet

Edistyneiden tunnilla tutkitaan historiallista, kaksitoistajakoista Romance- tyylilajia. Syyslukukaudella keskitytään ymmärtämään flamencolaulua ja –soittoa, opitaan sisäistämään Romancen rakennetta sekä palolle tyypillistä compásta, pulssia ja dynamiikkaa. Syyslukukaudella kurssin ensimmäinen tunti pyritään pitämään tiukkatahtisena tekniikkatuntina. Kurssilla ohjataan tanssijoita oman liikekielen kehittämistä musikaalisempaan ja liikelaadultaan tasokkaampaan, selkeästi luettavampaan suuntaan. Oppiminen tapahtuu paitsi analysoimalla omaa liikettä, ennen kaikkea toiston, kokeilemisen ja tekemisen kautta! Syyslukukaudella tunnin aluksi keskitytään lisäksi tiukkaan tekniikkatreeniin.

Kurssi on suunnattu flamencotanssin perusteet hyvin hallitseville edistyneille oppilaille, jotka pystyvät tanssimaan tunneilla yksitellen muusikoiden säestäminä. Tunti edellyttää oppilailta sitoutumista, ja omalla ajalla tapahtuvaa treenaamista. Tunnin rinnalla on oltava toinen viikkotunti joko Lauran tai jonkun muun flamenco- opettajan säännöllisellä viikkotunnilla, jotta kurssin tasokriteerit täyttyvät.

Ilmoittaudu tunnille

Elinan Robinson perustaso / jatkotaso

Tunnilla treenataan monipuolisesti flamencon perustekniikkaa: jalkatyöskentelyä ja vartalonkäyttöä. Tunnilla työstetään vahvaa ja rytmistä Siguiriyas- koreografiaa. Sopii flamencon perusteet hallitsevalle tanssijalle. Tunnilla säestäjinä Rodrigo Gonzalez ja Anna Murtola.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson bata de cola

Treenataan Bata de cola -laahushameen tekniikkaa monipuolisin harjoituksin ja työstetään naisellista ja viehkeää Guajiras- koreografiaa. Tunneilla käytetään myös viuhkaa. Sopii hyvin toiseksi viikkotunniksi. Tunteja säestävät Rodrigo Gonzalez, Anna Murtola ja Janita Halonen.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson edistyneet

Tunnilla haastetaan tanssijat kehittämään teknistä tanssiosaamistaan ja vahvistamaan jokaisen tanssijan omia vahvuuksia. Tunnilla keskitytään myös ilmaisuun sekä erityisesti muusikon ja tanssijan väliseen kommunikaatioon. Lisäksi tunnilla pyritään myös vahvistamaan tanssijan solistisia valmiuksia sekä etsimään omaa liikekieltä. Työstämme yhteistyönä Solea por Bulerias-koreografiaa muusikoiden Rodrigo Gonzalez ja Anna Murtola kanssa.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson seniorit

Rauhallisesti etenevä tunti. Tunnilla tehdään monipuolisesti perustekniikkaharjoitteita sekä työstetään Tientos-Koreografiaa. Tunteja säestävät kitaristi Rodrigo Gonzalez  ja laulaja Anna Murtola.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten tanssitunneilla flamencotanssia opetellaan innostavassa ilmapiirissä. Tunnilla tehdään tekniikkaharjoituksia ja työstetään Alegrias-koreografiaa. Tunti on suunniteltu niin että lapset voivat osallistua tunnin alkuosuuteen (60min). Nuorten tunti on 90min. Tunnilla tehdään myös improvisaatioon pohjautuvia harjoituksia.

Ilmoittaudu tunnille

Irlantilainen tanssi

Irlantilainen tanssi on yleisnimi irlantilaiseen kansantanssiin pohjautuville tanssimuodoille, mutta sillä viitataan yleisesti erityisesti lajin Riverdance-shown tunnetuksi tekemän soolomuotoon (step dancing) sekä perinteisempiin ryhmätansseihin (ceili). Nykyisin irlantilainen tanssi on sekä kilpailu- että showlaji, joka tunnetaan erityisesti liikkumattomasta ylävartalosta ja lennokkaista hypyistä sekä rytmikkäistä kengillä tehtävistä koputuksista. Hyvän kehonhallinnan ja kunnon sekä musiikillisuuden kehittäminen ovatkin lajin harrastuksessa keskeisessä roolissa.

Lapset

Tunti on suunnattu 6-11-vuotiaille lapsille, joilla ei ole merkittävästi kokemusta irlantilaisesta tanssista. Käymme leikinomaisten harjoitusten kautta läpi irlantilaisen tanssin perusteita sekä opettelemme Beginner-tansseja. Lisäksi tunnilla opetellaan paljon irlantilaisen tanssin tekniikkaa.

Ilmoittaudu tunnille

Uudet alkeet / alkeet 1

Käymme läpi irlantilaisen tanssin perusteita sekä opettelemme Beginner-tansseja, joihin kuuluvat pehmeillä tossuilla tehtävät light reel, light jig, slip jig sekä single jig ja kovilla kengillä tehtävät heavy jig ja hornpipe. Askelten opettelun ohella keskitytään oikean tekniikan opettelemiseen ja jalkojen hallintaan tanssiessa. Työstämme mm. jalkojen aukikiertoa ja ristimistä, korkeilla varpailla pysymistä sekä nilkkojen ojentamista. Myös ylävartalon kannatukseen kiinnitetään huomiota alusta alkaen, tavoitellen irlantilaiselle tanssille ominaista liikkumaton ylävartalo.

Tunti sopii uusille aloittelijoille tai hieman tanssineille, jotka haluavat edetä rauhalliseen tahtiin.

Ilmoittaudu tunnille

Lattiatanko

Lattiatankoharjoittelu perustuu balettitekniikan tanko-osuuden harjoitteisiin ja sitä esiintyy nykyään monissa eri muodoissa ympäri maailmaa. Nimensä mukaisesti lattiatankotreenaus suoritetaan pääosin makuulla tai istuen, jolloin liikkeen hahmottaminen voi olla lattiakontaktin ansiosta helpompaa kuin seisten työskennellessä. Huolellisesti suoritetut, yksinkertaisetkin lattiatankoharjoitteet auttavat hahmottamaan paremmin pystyasennossa suoritettavien balettiliikkeiden lihastyötä. 

Arja Tervo lattiatanko

Harjoitteet ovat luonteeltaan yksinkertaisia, jolloin liikkeen suorittamisen aikana havaintojen tekeminen työskentelystä ja kehon linjauksista on helpompaa ja kokonaisvaltaisempaa. Lattiatankotyöskentely antaa hyvän pohjan muille tanssitunneille ja toimii erinomaisena lämmittelynä balettitunnille.

Tunnille osallistuvalla vähintään baletin perustekniikan hallinta.

Ilmoittaudu tunnille

Pilates

Somatic Pilates harjoittelussa kehonhallinnan vahvistaminen tapahtuu monipuolisten harjoitteiden täsmällisen ja tarkan suorituksen avulla. Tietoisella hengitystekniikalla voidaan tehostaa yksinkertaistenkin liikkeiden vahvistavaa vaikutusta. Pilatestreenaus on maailmalla tanssialan ammattilaisten keskuudessa tärkeä osa kehonhuoltoa ja mm. Lontoon The Royal Ballet School on ottanut sen osaksi koulutustaan.                    Pilatestekniikalla kehitetään voimaa, joustavuutta, jäntevyyttä, rentoutta.

Arja Tervo pilates alkeet

Alkeispilateksessa tutustutaan pilateksen perusteisiin, kehonhallintaan.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo pilates jatko

Jatko -tunnille osallistuvalla on hyvä olla taustalla pidempiaikainen, säännöllinen treenaus jossain tanssilajissa tai pilatestekniikan perushallinta.

Ilmoittaudu tunnille

Anna-Mari pilates perustaso

Rauhaa ja ryhtiä aamupäivään. Tule mukaan oppimaan pitkäjänteistä kehonhallintaa, sekä lisäämään liikkuvuutta ja voimaa. Pilates kannattaa!

Ilmoittaudu tunnille