Tuntikuvaukset

Baletti

Klassinen baletti, osa länsimaista taidetanssia, tunnetaan mm. sille tyypillisestä keveyden illuusiosta ja kurinalaisuudesta liikkeen tuottamisessa. Baletissa on oma liikkeistönsä, jota toteutetaan ympäri maailmaa eri koulukuntien omin muunnoksin. Baletti on pääasiassa näyttämöllä esitettäviin balettiteoksiin tähtäävä tanssimuoto, mutta baletinharrastuksessa tavoitteiksi nousevat myös hyvän kunnon, ryhdin ja kehonhallinnan rakentaminen, joiden avulla voidaan kehittää omaa tanssitaitoa hyvinkin pitkälle.

Arja Tervo alkeet

Baletin alkeistunnilla rakennamme hyvän pohjan balettitekniikan kehittämiselle. Tutustumme tekniikan perusteisiin,  haemme hyvää ryhtiä, ja rakennamme vähitellen liikkeen ja  musiikin yhteyttä toisiinsa.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo keskitaso

Keskitason tunnilla baletin tuntirakenne ja -sarjat on jo tuttu asia. Taitotaso riittää jo hieman mutkikkaampiinkin liikesarjoihin, joskin uuden oppimiseen ja vanhan hiomiseen käytetään edelleen aikaa.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo jatko

Jatkotason tunti lähestyy niin liikesarjoiltaan kuin tempoiltaan ammattilaistasoa. Tunnilla edetään jouhevasti sarjasta toiseen, kuitenkin tarpeen mukaan käyttäen aikaa asioiden kertaamiseen.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo venyttely

Loppuvenyttely treenien päätteeksi tehostaa palautumista ja rentouttaa.

Ilmoittaudu tunnille

Flamenco

Flamenco on Andalusian folkloristisiin perinteisiin perustuva taidemuoto, jonka perustan muodostavat cante (laulu), toque (kitaransoitto) ja baile (tanssi). Flamencossa on erilaisia tyylilajeja ”paloja”, jotka nimittävät tanssittavan tyylilajin rytmin, tunnetilan ja usein mm. kertovat sen maantieteellisestä alkuperästä. Flamenco on tullut suosituksi ympäri maailmaa ja UNESCO on nimittänyt Flamencon maailman aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Helsingin Tanssikeskuksessa flamencotanssitunneilla opiskellaan flamencotanssia livemusiikin (kitara ja laulu) säestyksellä rautaisten ammattilaisten johdolla. Lisäksi tanssikeskus tarjoaa flamencon tekniikkatunteja, joissa keskitytään lajin haastavan rytmiikan ja vartalotekniikan hiomiseen.

Rodrigo González intermediate

Tekniikkaa ja bulerías-koreografia, jonka esitämme joulunäytöksessä. Elävää musiikkia ja laulua koko kauden.

Ilmoittaudu tunnille

Rodrigo González advanced

Tekniikkaa ja alegrías-koreografia, jonka esitämme joulunäytöksessä. Elävää musiikkia ja laulua koko kauden.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila peruskurssi (uudet alkeet)

Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti flamencotanssin perusteita ja tekniikkaa sekä opetellaan tangos-koreografia. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Kurssi sopii kaikille vähintään 12 vuotta täyttäneille sukupuoleen katsomatta. Mukaan tarvitset joustavat vaatteet ja flamencokengät tai vastaavat.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila jatko 1

Tunnilla harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rakennetaan kaksi lyhyttä koreografiakokonaisuutta. Tyylilajeina soleá por bulerías ja zorongo gitano. Kaikessa harjoittelussa painottuvat flamencotanssin tekniikka, musiikin ja tanssijan välinen vuorovaikutus sekä ilmaisutaito tanssin ja kehollisuuden keinoin. Vähintään vuoden tanssineille.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila Palavana-ryhmä

Palavana-ryhmä harjoittelee uutta kokonaisuutta, joka esitetään keväällä 2020. Ryhmä on täynnä.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki alkeiskurssi

Alkeiskurssilla opitaan flamencotanssin perusteet, lajille tyypillistä rytmiikkaa sekä flamencomusiikin ymmärtämistä. Kevään kurssilla tehdään paljon harjoituksia liittyen käsien pyörityksiin ja linjauksiin, koputustekniikkaan sekä vartalon hallintaan. Opitusta koostetaan lyhyt Tangos- koreografia. Kurssille osallistuakseen et tarvitse aiempaa kokemusta lajista.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki perustaso

Vähintään alkeiskurssin käyneille tanssijoille suunnatulla perustason tunnilla syvennytään flamencotanssin perusteiden hiomiseen. Tunnilla työstetään lajiille tyypillisiä markkeerauksia, askelsarjoja sekä kädenlinjauksia, ja tutustutaan palolle tyypilliseen rytmiikkaan. Tunnilla tehdään kaksitoistajakoinen, reipas Romeras- koreografia. Tunnin rinnakkaistunniksi suositellaan tiistain tekniikkatuntia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki jatkotaso

Vähintään kahden vuoden ajan flamencoa tanssineille suunnattu jatkotason tunti pyhitetään tulevalla kaudella synkälle Siguiriyas- palolle. Tunnilla etsitään syvää, hidasta liikekieltä, ja opetellaan rematoimaan palolle tyypillisellä dynamiikalla. Tunnille suositellaan rinnakkaistunniksi Rintamäen tiistain tekniikkatuntia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki ylempi jatkotaso

Yli kolme vuotta tanssineiden oppilaiden ylemmän jatkotason tunnilla tutustutaan tänä vuonna Bata de cola- hameen käyttöön huivin kanssa, ja työstetään kaksitoistajakoinen Caracoles– koreografia. Syyslukukaudella keskitytään hameen ja huivin perusteknisiin harjoitteisiin, ja työstetään koreografian ensimmäisen letran ja escobillan osuuksia. Laura opastaa batattomia oppilaita hameen hankinnassa, värejä voi käydä miettimässä jo Fabrica Flamenca- flamencokaupan sivuilta valmiiksi. Kurssi on suunnattu flamencotanssin perusteet hyvin hallitseville jatkotason oppilaille.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki tekniikka

Syksyn tekniikkatunnilla harjoittellaan monipuolisesti flamencolle tyypillistä keski- ja ylävartalon kannatusta ja linjausta, sekä painopisteen ja tasapainon hakemista. Tunnilla työstetään koputussarjoja jotka vahvistavat jalkatyön nopeutta, voimaa ja musikaalisuutta. Sarjoihin lisätään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös ylävartalon käyttö ja aksentointi. Lisäksi perehdytään erilaisiin piruetteihin sekä lantion käyttöön eri tyylilajeihin tehtyjen tanssillisten sarjojen avulla. Tunti on sopii rinnakkaistunniksi kaikille keskitasosta edistyneisiin.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki deluxe

Deluxe- rouvaryhmän lukuvuosi koostuu flamencon kuningatarpalo Soleán vaativan, hitaan liikekielen sisäistämisestä. Huivitekniikkaan syvennytään eritoten syksyn alussa. Ryhmä on tasoltaan jatkotason ryhmä, jossa liikemateriaalia työstetään rauhalliseen tahtiin, ja toistetaan opittua paljon. Ryhmän työskentely eroaa muillakin tavoin muista opetusryhmistä: tanssijat osallistuvat itse koreografiansa suunnitteluun aktiivisesti. Pääpaino materiaalissa on tulkinnalla, ja niin, tietysti, eleganssilla.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki edistyneet

Edistyneiden tunnilla tutkitaan historiallista, kaksitoistajakoista Romance- tyylilajia. Syyslukukaudella keskitytään ymmärtämään flamencolaulua ja –soittoa, opitaan sisäistämään Romancen rakennetta sekä palolle tyypillistä compásta, pulssia ja dynamiikkaa. Syyslukukaudella kurssin ensimmäinen tunti pyritään pitämään tiukkatahtisena tekniikkatuntina. Kurssilla ohjataan tanssijoita oman liikekielen kehittämistä musikaalisempaan ja liikelaadultaan tasokkaampaan, selkeästi luettavampaan suuntaan. Oppiminen tapahtuu paitsi analysoimalla omaa liikettä, ennen kaikkea toiston, kokeilemisen ja tekemisen kautta! Syyslukukaudella tunnin aluksi keskitytään lisäksi tiukkaan tekniikkatreeniin.

Kurssi on suunnattu flamencotanssin perusteet hyvin hallitseville edistyneille oppilaille, jotka pystyvät tanssimaan tunneilla yksitellen muusikoiden säestäminä. Tunti edellyttää oppilailta sitoutumista, ja omalla ajalla tapahtuvaa treenaamista. Tunnin rinnalla on oltava toinen viikkotunti joko Lauran tai jonkun muun flamenco- opettajan säännöllisellä viikkotunnilla jotta kurssin tasokriteerit täyttyvät.

Ilmoittaudu tunnille

Elinan Robinson perustaso

Tunnilla treenataan monipuolisesti flamencon perustekniikkaa: jalkatyöskentelyä sekä vartalonkäyttöä. Tunnilla tehdään rytminen ja voimakas Solea por bulerias- koreografia. Sopii jo alkeet hallitsevalle tanssijalle. Tunnilla säestäjinä Petri Lahtinen ja Anna Murtola.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson jatkotaso

Tunnilla opiskellaan flamencon tekniikkaa monipuolisesti ja työstetään juurevaa Tientos/Tangos -koreografiaa yhteistyössä muusikoiden Petri Lahtinen ja Anna Murtola kanssa. Sopii useamman vuoden harrastaneille tanssijoille.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson edistyneet

Tunnilla haastetaan tanssijat kehittämään teknistä tanssiosaamistaan ja vahvistamaan jokaisen tanssijan omia vahvuuksia. Tunnilla keskitytään myös ilmaisuun sekä erityisesti muusikon ja tanssijan väliseen kommunikaatioon. Lisäksi tunnilla pyritään myös vahvistamaan tanssijan solistisia valmiuksia sekä etsimään omaa liikekieltä. Työstämme yhteistyönä Martinete/Siguiryas -koreografiaa muusikoiden Petri Lahtinen ja Rodrigo Gonzalez kanssa.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson seniorit

Rauhallisesti etenevä tunti. Tunnilla tehdään perustekniikkaharjoitteita painottaen vartalonkäyttöä Alegrias-palossa, jota työstämme syksyllä. Tunteja säestävät kitaristi Petri Lahtinen ja laulaja Anna Murtola.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Vilhonen jatkotaso

Tekniikan ja koreografian yhdistelmätunti on tarkoitettu tanssijoille, joilla on selkeät tavoitteet flamencossa etenemiselle ja jotka kaipaavat pikkutarkkaa, pedanttista flamencon tekniikan läpikäyntiä ja samalla haluavat päästä tekemään koreografiaa ja kehittämään omaa taiteellista ilmaisuaan. Tekniikkatunnilla tehdään töitä kehon kanssa syvällisesti ja hiotaan teknisiä elementtejä vahvemmaksi vaihe vaiheelta. Silti tahti on nopea ja odotuksena on, että tanssija työskentelee itse ja tanssii myös muiden opettajien tunneilla. Tekniikkatunnin jälkeen koreografiatunnilla tehdään kevään aikana Rondeñas.

Ilmoittaudu tunnille

Irlantilainen tanssi

Irlantilainen tanssi on yleisnimi irlantilaiseen kansantanssiin pohjautuville tanssimuodoille, mutta sillä viitataan yleisesti erityisesti lajin Riverdance-shown tunnetuksi tekemän soolomuotoon (step dancing) sekä perinteisempiin ryhmätansseihin (ceili). Nykyisin irlantilainen tanssi on sekä kilpailu- että showlaji, joka tunnetaan erityisesti liikkumattomasta ylävartalosta ja lennokkaista hypyistä sekä rytmikkäistä kengillä tehtävistä koputuksista. Hyvän kehonhallinnan ja kunnon sekä musiikillisuuden kehittäminen ovatkin lajin harrastuksessa keskeisessä roolissa.

Tiina Murtola intermediate/open

Kyseessä on kahden tason yhdistetty tunti. Tanssijan tasosta riippuen opettelemme loput Intermediate- tai Open-tanssit, sekä työstämme niiden vaatimia liikkeitä ja tekniikoita. Tanssit tällä tasolla ovat vaativia, hypyt näyttäviä, ja rytmit monimutkaisia. Opettelemme myös loput traditional setit ja Open-tason tanssijat työstävät modern settejä.

Sopii tanssijoille, joilla on vahva perustekniikka sekä kyky omaksua liikesarjoja reippaaseen tahtiin, ja jotka osaavat vähintään pehmeät Intermediate-tanssit – yleensä kun kokemusta lajista on vähintään 6 vuotta.

Ilmoittaudu tunnille

Tiina Murtola Primary

Kertaamme ja hiomme Beginner-tason kovakenkätansseja, ja opettelemme ja työstäämme Primary-tansseja sekä niihin sisältyviä liikeyhdistelmiä, hyppyjä ja rytmityksiä unohtamatta myöskään perustekniikkaa. Jatkamme myös perinteisiin kovakenkätansseihin (traditional set dance) tutustumista The Blackbird -tanssin muodossa.

Tunti sopii tanssijoille, joilla on hallussa perusliikkeet ja -tekniikka sekä kaikki Beginner-tanssit – yleensä kun kokemusta lajista on vähintään 3 vuotta.

Ilmoittaudu tunnille

Lattiatanko

Lattiatankoharjoittelua perustuu balettitekniikan tanko-osuuden harjoitteisiin ja sitä esiintyy nykyään monissa eri muodoissa ympäri maailmaa. Nimensä mukaisesti lattiatankotreenaus suoritetaan pääosin makuulla tai istuen, jolloin liikkeen hahmottaminen voi olla lattiakontaktin ansiosta helpompaa kuin seisten työskennellessä. Huolellisesti suoritetut, yksinkertaisetkin lattiatankoharjoitteet auttavat hahmottamaan paremmin pystyasennossa suoritettavien balettiliikkeiden lihastyötä. 

Arja Tervo lattiatanko

Harjoitteet ovat luonteeltaan yksinkertaisia, jolloin liikkeen suorittamisen aikana havaintojen tekeminen työskentelystä ja kehon linjauksista on helpompaa ja kokonaisvaltaisempaa. Lattiatankotyöskentely antaa hyvän pohjan muille tanssitunneille ja toimii erinomaisena lämmittelynä balettitunnille.

Tunnille osallistuvalla vähintään baletin perustekniikan hallinta.

Ilmoittaudu tunnille

Pilates

Pilates on Joseph Pilateksen 1900-luvun alkupuolella kehittämä kehonhallintamenetelmä, joka jatkaa kehittymistään sitä mukaa, kun ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta saadaan uutta, tutkittua tietoa. Pilateksen keskeisenä pohjana toimivat kuusi pääperiaatetta, hallinta, keskittyminen, hengitys, keskustan käyttö, täsmällisyys ja liikkeen virtaavuus, joihin pyritään kaikessa työskentelyssä. Pilatesharjoittelun tavoitteena on saada aikaan jokapäiväisen arjen toimintoihin vahva, joustava vartalo, missä eri lihakset ja lihasryhmät toimivat optimaalisesti yhdessä.

Arja Tervo somatic pilates

Tunnille osallistuvalla vähintään vuoden säännöllinen treenaus jossain tanssilajissa tai pilatestekniikan perushallinta.

Ilmoittaudu tunnille

Anna-Mari pilates alkeet/perustaso

Rauhaa ja ryhtiä aamupäivään. Tule mukaan oppimaan pitkäjänteistä kehonhallintaa, sekä lisäämään liikkuvuutta ja voimaa. Pilates kannattaa!

Ilmoittaudu tunnille