Tuntikuvaukset

Baletti

Klassinen baletti, osa länsimaista taidetanssia, tunnetaan mm. sille tyypillisestä keveyden illuusiosta ja kurinalaisuudesta liikkeen tuottamisessa. Baletissa on oma liikkeistönsä, jota toteutetaan ympäri maailmaa eri koulukuntien omin muunnoksin. Baletti on pääasiassa näyttämöllä esitettäviin balettiteoksiin tähtäävä tanssimuoto, mutta baletinharrastuksessa tavoitteiksi nousevat myös hyvän kunnon, ryhdin ja kehonhallinnan rakentaminen, joiden avulla voidaan kehittää omaa tanssitaitoa hyvinkin pitkälle.

Arja Tervo keskitaso

Keskitason tunnilla baletin tuntirakenne ja -sarjat on jo tuttu asia. Taitotaso riittää jo hieman mutkikkaampiinkin liikesarjoihin, joskin uuden oppimiseen ja vanhan hiomiseen käytetään edelleen aikaa.

Ilmoittaudu tunnille

 

Arja Tervo jatkotaso

Jatkotason tunti lähestyy niin liikesarjoiltaan kuin tempoiltaan ammattilaistasoa. Tunnilla edetään jouhevasti sarjasta toiseen, kuitenkin tarpeen mukaan käyttäen aikaa asioiden kertaamiseen.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo venyttely

Venyttelytunnilla tunnilla käydään läpi monipuolisesti eri kehonosia sekä rentouttaen että joustavuutta tavoitellen. Näillä tunneilla jätetään vähemmälle pitkäkestoiset, passiiviset venytykset ja keskitytään enemmän dynaamisin liikkein ja hengityksellä tehoa lisäten hakemaan kehoon joustoa, pituutta ja rentoutta. Venyttely -treeni sopii sekä tanssitunnin päätteeksi palautumiseen että ennen tanssituntia lämmittelyyn.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo jatkotaso

Jatkotason tunti lähestyy niin liikesarjoiltaan kuin tempoiltaan ammattilaistasoa. Tunnilla edetään jouhevasti sarjasta toiseen, kuitenkin tarpeen mukaan käyttäen aikaa asioiden kertaamiseen.

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo venyttely

Venyttelytunnilla tunnilla käydään läpi monipuolisesti eri kehonosia sekä rentouttaen että joustavuutta tavoitellen. Näillä tunneilla jätetään vähemmälle pitkäkestoiset, passiiviset venytykset ja keskitytään enemmän dynaamisin liikkein ja hengityksellä tehoa lisäten hakemaan kehoon joustoa, pituutta ja rentoutta. Venyttely -treeni sopii sekä tanssitunnin päätteeksi palautumiseen että ennen tanssituntia lämmittelyyn.

Ilmoittaudu tunnille

Baletti tekniikkatreenaus

Treenituntien tavoitteena on ylläpitää sekä vahvistaa baletin teknistä ja tanssillista tasoa. Tunnin sisällön avainsanoina ovat mm. reaktio- ja koordinaatiokyky, kehonhallinta, liikkuvuus, voima, tasapaino ja nopeus sekä estetiikka, hengittävyys, rohkeus, herkkyys, aitous ja päättäväisyys. Tunti on tarkoitettu tanssijan töitä etsiville ja eri maiden auditioneihin tähtääville tanssijoille. Opettajina Stanislav Belyaevsky, Minna Tervamäki ja Arja Tervo.

Kysy lisää

Flamenco

Flamenco on Andalusian folkloristisiin perinteisiin perustuva taidemuoto, jonka perustan muodostavat cante (laulu), toque (kitaransoitto) ja baile (tanssi). Flamencossa on erilaisia tyylilajeja ”paloja”, jotka nimittävät tanssittavan tyylilajin rytmin, tunnetilan ja usein mm. kertovat sen maantieteellisestä alkuperästä. Flamenco on tullut suosituksi ympäri maailmaa ja UNESCO on nimittänyt Flamencon maailman aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Helsingin Tanssikeskuksessa flamencotanssitunneilla opiskellaan flamencotanssia livemusiikin (kitara ja laulu) säestyksellä rautaisten ammattilaisten johdolla. Lisäksi tanssikeskus tarjoaa flamencon tekniikkatunteja, joissa keskitytään lajin haastavan rytmiikan ja vartalotekniikan hiomiseen.

Anne Riikola-Sarkkila jatko 2 – edistyneet

Tunnilla harjoitellaan flamencotanssin jalkatekniikkaa, vartalonhallintaa ja puhtaita käsien linjoja sekä perinteisillä tekniikoilla että nykyflamencon liikekielellä. Tunti sopii kaikille vähintään Jatko 2 -tason flamencotanssikokemuksen omaaville harrastajille, joilla on halu ja into kehittyä flamencotanssissa ja -ilmaisussa. Kurssi sopii erinomaisesti myös kokeneille tanssijoille, jotka haluavat hioa tekniikkaansa ja syventyä intensiivisesti Caña-koreografian rakentamiseen yhteistyössä muusikoiden kanssa, ja myös sitä kautta kehittää osaamistaan. Tekniikkaharjoituksia ja koreografiaa eriytetään tarpeen mukaan, jolloin varmistetaan kaikille ryhmän jäsenille omien tavoitteiden mukainen kokonaisuus.

Osalla tunneista mukana kitaristi Juho Koskimies ja laulaja Taija Robalta.

Ilmoittaudu tunnille

Anne Riikola-Sarkkila Palavana-ryhmä

Palavana on vuonna 2016 perustettu flamencotanssiryhmä. Tavoitteena on ilmaisutaidon syventäminen ja koreografioiden harjoitteleminen sekä niiden esittäminen erilaisissa tilaisuuksissa. Mikäli olet kiinnostunut ryhmän jäsenyydestä, olethan yhteydessä!

Osalla tunneista mukana kitaristi Juho Koskimies ja laulaja Taija Robalta.

Ilmoittaudu tunnille

 

Laura Rintamäki perustaso

Vähintään alkeiskurssin käyneille tanssijoille suunnatulla perustason tunnilla syvennytään flamencotanssin perusteiden hiomiseen. Tunnilla jatketaan lajiille tyypillisten markkeerausten, askelsarjojen sekä kädenlinjausten työstämistä, sekä tutustutaan palolle tyypilliseen rytmiikkaan. Lukuvuoden aikana työstetään 12- jakoinen vauhdikas alegriaskoreografia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki jatkotekniikka

Tekniikkatunnilla keskitytään harjoittelemaan monipuolisesti flamencolle tyypillistä keski- ja ylävartalon kannatusta ja linjausta, sekä painopisteen ja tasapainon hakemista. Tunnilla työstetään koputussarjoja, jotka vahvistavat jalkatyön nopeutta, voimaa ja musikaalisuutta, sarjoihin lisätään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös ylävartalon käyttö ja aksentointi. Lisäksi perehdytään erilaisiin piruetteihin sekä lantion käyttöön eri tyylilajeihin tehtyjen tanssillisten sarjojen avulla. Tunti sopii rinnakkaistunniksi kaikille jatkotasosta edistyneisiin.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki jatkotaso

Jatkotason tunnilla tutustutaan uuteen välineeseen, keppiin. Syksyllä aloitetaan nelijakoisen, tarkkuutta ja tiukkoja linjausta vaativa Farruca- koreografia, ja sen myötä hiotaan markkeerauksia, piruetteja ja vartalon linjauksia. Kausi aloitetaan tekniikkatreenillä, kepit tilataan yhteistilauksena Espanjasta kauden alussa.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki nopea jatkotaso

Jatkotason pyynnöstä tänä vuonna tutustutaan bata de cola- laahushameen käyttöön. Tunnilla työstetään ylväs Soleá- koreografia, syksyn lukukaudella keskitytään pitkälti hameen perustekniikan hiomiseen.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki deluxe

Deluxe- ryhmä on tasoltaan jatkotason ryhmä, jossa liikemateriaalia työstetään rauhalliseen tahtiin, ja toistetaan opittua paljon. Ryhmän työskentely eroaa muillakin tavoin muista opetusryhmistä: tanssijat osallistuvat itse koreografiansa suunnitteluun aktiivisesti. Pääpaino materiaalissa on tulkinnalla, ja niin, tietysti, eleganssilla! Kauden palo sovitaan tunnilla.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Rintamäki edistyneet

Edistyneiden tunnilla syvennytään Siguiryas- tyylilajiin. Syyslukukaudella keskitytään ymmärtämään flamencolaulua ja –soittoa, opitaan sisäistämään palon rakennetta sekä compásta, pulssia ja dynamiikkaa. Kurssilla ohjataan tanssijoita oman liikekielen kehittämistä musikaalisempaan ja liikelaadultaan tasokkaampaan, selkeästi luettavampaan suuntaan. Oppiminen tapahtuu paitsi analysoimalla omaa liikettä, ennen kaikkea toiston, kokeilemisen ja tekemisen kautta.

Kurssi on suunnattu flamencotanssin perusteet hyvin hallitseville edistyneille oppilaille, jotka pystyvät tanssimaan tunneilla yksitellen muusikoiden säestäminä. Tunti edellyttää oppilailta sitoutumista, ja omalla ajalla tapahtuvaa treenaamista. Tunnin rinnalla on oltava toinen viikkotunti joko Lauran tai jonkun muun flamenco- opettajan säännöllisellä viikkotunnilla jotta kurssin tasokriteerit täyttyvät.

Ilmoittaudu tunnille

Noora Rintamäki alkeet

Alkeiskurssilla opitaan flamencotanssin perusteet, lajille tyypillistä rytmiikkaa sekä flamencomusiikin ymmärtämistä. Kevään kurssilla tehdään paljon harjoituksia liittyen käsien pyörityksiin ja linjauksiin, koputustekniikkaan sekä vartalon hallintaan. Tunnilla harjoitellaan iloinen Sevillanas- koreografia.

Ilmoittaudu tunnille

Noora Rintamäki tekniikka

Perustason tekniikkatunnilla keskitytään flamencon perustekniikkan huolelliseen hiomiseen! Tunnilla hiotaan jalkatekniikkaa, käsien linjoja, ja tutustutaan flamencon vartalotekniikkaan sekä eri piruettitekniikoihin. Tunti toimii rinnakkaistuntina tiistain perustason koreografiatunnille, mutta myös muut perustekniikan hiomisesta kiinnostuneet treenaajat ovat tervetulleita mukaan taitotasosta riippumatta.

Ilmoittaudu tunnille

Elinan Robinson jatkotaso

Tunnilla treenataan monipuolisesti flamencon tekniikkaa: jalkatyöskentelyä ja vartalonkäyttöä. Tunnilla työstetään iloista ja energistä Alegrias-koreografiaa. Sopii flamencon perusteet hallitsevalle tanssijalle. Tunnilla säestys.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson bata de cola

Treenataan Bata de cola -laahushameen tekniikkaa monipuolisin harjoituksin sekä työstetään koreografiaa Juho Suomisen tilaustyönä ryhmälle säveltämään musiikkiin.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson edistyneet

Tunnilla haastetaan tanssijat kehittämään teknistä tanssiosaamistaan ja vahvistamaan jokaisen tanssijan omia vahvuuksia. Tunnilla keskitytään myös ilmaisuun sekä erityisesti muusikon ja tanssijan väliseen kommunikaatioon. Lisäksi tunnilla pyritään myös vahvistamaan tanssijan solistisia valmiuksia sekä etsimään omaa liikekieltä. Työstämme tunnilla 4-jakoista Mariana-koreografiaa sekä keväällä 2022 Tangosta muusikoiden Juho Koskimies ja Anna Murtola kanssa.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson seniorit

Rauhallisesti etenevä tunti. Tunnilla tehdään monipuolisesti perustekniikkaharjoitteita sekä työstetään Fandangos de Huelva-koreografiaa.

Ilmoittaudu tunnille

Elina Robinson lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten tanssitunneilla flamencotanssia opetellaan innostavassa ilmapiirissä. Tunnilla tehdään tekniikkaharjoituksia ja opetellaan Fandangos de Huelva -koreografia. Tunti on suunniteltu niin että lapset voivat osallistua tunnin alkuosuuteen (60min). Nuorten tunti on 90min. Tunnilla tehdään myös improvisaatioon pohjautuvia harjoituksia.

Ilmoittaudu tunnille

Laura Vilhonen avoin tunti

Tunnilla keskitytään kropan hallintaan ja liikkeen analyysiin. Rakennetaan vahvaa kehoa, tehdään runsaasti ylävartalo- ja käsitekniikan treenausta, harjoitellaan erityyppisiä piruetteja, hiotaan jalkatekniikkaa ja yhdistetään osa-alueet toisiinsa. Syvennytään musikaaliseeen työskentelyyn sekä jalkatekniikkaan keskityvällä harjoittelulla että hakien eroja liikkeen dynamiikasta. Kurssilla opetettava koreografia on caña. Kurssia suositellaan useamman vuoden tanssineille tanssijoille.

Ilmoittaudu tunnille

Irlantilainen tanssi

Irlantilainen tanssi on yleisnimi irlantilaiseen kansantanssiin pohjautuville tanssimuodoille, mutta sillä viitataan yleisesti erityisesti lajin Riverdance-shown tunnetuksi tekemän soolomuotoon (step dancing) sekä perinteisempiin ryhmätansseihin (ceili). Nykyisin irlantilainen tanssi on sekä kilpailu- että showlaji, joka tunnetaan erityisesti liikkumattomasta ylävartalosta ja lennokkaista hypyistä sekä rytmikkäistä kengillä tehtävistä koputuksista. Hyvän kehonhallinnan ja kunnon sekä musiikillisuuden kehittäminen ovatkin lajin harrastuksessa keskeisessä roolissa.

Alkeet 2

Harjoittelemme perustekniikkaa, kertaamme ja hiomme jo opittuja Beginner-tansseja, sekä opettelemme loput pehmeillä tehtävät Beginner-tanssit. Kovakenkätansseissa kertaamme ja jatkamme heavy jigin opettelua sekä tutustumme perinteisistä traditional set dance – tansseista ensimmäiseen, St. Patrick’s Day:hin.

Tunti sopii tanssijoille, jotka hallitsevat perusliikkeet ja jotka osaavat ainakin yhden Beginner-tanssin  – yleensä, kun kokemusta lajista on vähintään puoli vuotta.

Ilmoittaudu tunnille

Intermediate / open

Kyseessä on kahden tason yhdistetty tunti. Tanssijan tasosta riippuen opettelemme loput Intermediate- tai Open-tanssit, sekä työstämme niiden vaatimia liikkeitä ja tekniikoita. Tanssit tällä tasolla ovat vaativia, hypyt näyttäviä, ja rytmit monimutkaisia. Opettelemme myös mahdollisuuksien mukaan traditional set danceja ja Open-tason tanssijat työstävät modern settejä.

Sopii tanssijoille, joilla on vahva perustekniikka sekä kyky omaksua liikesarjoja reippaaseen tahtiin. Tanssijoiden tulisi osata vähintään pehmeät intermediate-tanssit tai olla kisakokemuksen kautta siirtymässä intermediate-tasolle – yleensä kun kokemusta lajista on vähintään 4 vuotta.

Ilmoittaudu tunnille

Lattiatanko

Lattiatankoharjoittelu perustuu balettitekniikan tanko-osuuden harjoitteisiin ja sitä esiintyy nykyään monissa eri muodoissa ympäri maailmaa. Nimensä mukaisesti lattiatankotreenaus suoritetaan pääosin makuulla tai istuen, jolloin liikkeen hahmottaminen voi olla lattiakontaktin ansiosta helpompaa kuin seisten työskennellessä. Huolellisesti suoritetut, yksinkertaisetkin lattiatankoharjoitteet auttavat hahmottamaan paremmin pystyasennossa suoritettavien balettiliikkeiden lihastyötä. 

Arja Tervo lattiatanko

Harjoitteet ovat luonteeltaan yksinkertaisia, jolloin liikkeen suorittamisen aikana havaintojen tekeminen työskentelystä ja kehon linjauksista on helpompaa ja kokonaisvaltaisempaa. Lattiatankotyöskentely antaa hyvän pohjan muille tanssitunneille ja toimii erinomaisena lämmittelynä balettitunnille.

Tunnille osallistuvalla vähintään baletin perustekniikan hallinta.

Ilmoittaudu tunnille

Pilates

Pilates harjoittelussa kehonhallinnan vahvistaminen tapahtuu monipuolisten harjoitteiden täsmällisen ja tarkan suorituksen avulla. Tietoisella hengitystekniikalla voidaan tehostaa yksinkertaistenkin liikkeiden vahvistavaa vaikutusta. Pilatestreenaus on maailmalla tanssialan ammattilaisten keskuudessa tärkeä osa kehonhuoltoa ja mm. Lontoon The Royal Ballet School on ottanut sen osaksi koulutustaan. Pilatestekniikalla kehitetään voimaa, joustavuutta, jäntevyyttä, rentoutta.

Anna-Mari pilates perustaso

Rauhaa ja ryhtiä aamupäivään. Tule mukaan oppimaan pitkäjänteistä kehonhallintaa, sekä lisäämään liikkuvuutta ja voimaa. Pilates kannattaa!

Ilmoittaudu tunnille

Anna-Mari pilates perustaso

Rauhaa ja ryhtiä aamupäivään. Tule mukaan oppimaan pitkäjänteistä kehonhallintaa, sekä lisäämään liikkuvuutta ja voimaa. Pilates kannattaa!

Ilmoittaudu tunnille

Arja Tervo pilates

Somatic Pilates harjoittelussa kehonhallinnan vahvistaminen tapahtuu monipuolisten harjoitteiden täsmällisen ja tarkan suorituksen avulla. Tietoisella hengitystekniikalla voidaan tehostaa yksinkertaistenkin liikkeiden vahvistavaa vaikutusta. Pilatestreenaus on maailmalla tanssialan ammattilaisten keskuudessa tärkeä osa kehonhuoltoa ja mm. Lontoon The Royal Ballet School on ottanut sen osaksi koulutustaan. Pilatestekniikalla kehitetään voimaa, joustavuutta, jäntevyyttä, rentoutta.

Ilmoittaudu tunnille